Kontakt

Akademicki Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Podzamczu
26-060 Podzamcze 46

tel. 41 315-10-72
sekretariat@amow.edu.pl