Wykaz pracowników AMOW w Podzamczu

Dyrektor: Anita Majkowska
Kierownik ds. opiekuńczo – wychowawczych: Artur Pająk

Wychowawcy Gr. II
Tomasz Chodynko
Tomasz Makuła
Sebastian Dąbrowski
Ewa Wydra

Wychowawcy Gr. III
Agnieszka Sobaś
Agnieszka Wiatr
Marian Sokołowski

Wychowawcy Gr. IV
Natalia Wierzbicka
Weronika Resiak

Nauczyciele szkoły podstawowej

 • Język polski – Agnieszka Wiatr
 • Matematyka – Jolanta Dziewięcka
 • Język angielski – Anna Pilkiewicz
 • Język niemiecki – Marta Peterko-Wawszczyk
 • Historia – Marcin Wójtowicz
 • Wiedza o społeczeństwie – Marcin Wójtowicz
 • Geografia – Ewa Wydra
 • Biologia – Katarzyna Bracik-Knap
 • Chemia – Edyta Wesołowska
 • Fizyka – Julian Wrona
 • Informatyka – Jolanta Dziewięcka
 • Wychowanie fizyczne – Piotr Kruk
 • Edukacja dla bezpieczeństwa – Małgorzata Mikołajczyk
 • Muzyka – Eliza Dębniak-Makówka
 • Plastyka – Monika Podkowa
 • Etyka – Edyta Wesołowska
 • Doradztwo zawodowe – Marta Peterko-Wawszczyk

  Nauczyciele szkoły branżowej I stopnia

 • Język polski – Agnieszka Wiatr
 • Matematyka – Joanna Dudek
 • Język niemiecki – Marta Peterko-Wawszczyk
 • Język niemiecki zawodowy – Marta Peterko-Wawszczyk
 • Historia – Marcin Wójtowicz
 • Historia i teraźniejszość – Marcin Wójtowicz
 • Wiedza o społeczeństwie – Marcin Wójtowicz
 • Geografia – Ewa Wydra
 • Biologia – Katarzyna Bracik-Knap
 • Informatyka – Jolanta Dziewięcka
 • Podstawy przedsiębiorczości – Edyta Wesołowska
 • Edukacja dla bezpieczeństwa – Małgorzata Mikołajczyk
 • Wychowanie fizyczne – Piotr Kruk
 • Przedmioty zawodowe – Jolanta Dziewięcka, Renata Rylska,
 • Zajęcia praktyczne – Katarzyna Bracik-Knap, Jolanta Dziewięcka, Konrad Marcisz, Monika Podkowa, Krzysztof Pokrzepa, Renata Rylska, Rafał Sołtys
 • Etyka – Edyta Wesołowska
 • Doradztwo zawodowe – Marta Peterko-Wawszczyk

  Psycholog: Paulina Jarosz
  Pedagog: Małgorzata Sobkowicz