Koło „Stop przemocy”

Czym jest przemoc?

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny (…), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 )

Przemoc jest intencjonalna,

Przemoc jest oparta na asymetrii sił,

Przemoc narusza prawa i dobra osobiste ofiary,

Przemoc powoduje cierpienie i szkody.

MY MÓWIMY GŁOŚNO „STOP PRZEMOCY”.

Opiekun koła: Tomasz Chodynko