Koło Zainteresowań „Kreatywni”

Program Koła Zainteresowań  „Kreatywni”  powstał, aby umożliwić harmonijny rozwój estetycznych i twórczych potrzeb młodzieży przebywającej  w  Akademickim Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu. Podstawowym założeniem programu jest  umożliwienie nieletnim rozwijanie wrażliwości artystycznej i  kreatywności w codziennym życiu, a także wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie oraz kształtowanie umiejętności współpracy. Szeroko pojęta twórczość artystyczna daje nam okazję do wyrażanie siebie, swoich myśli i nastrojów, czasem trudnych do zwerbalizowania w zwykły sposób. Pozwala przeżyć satysfakcję z własnych dokonań, wzmacnia wiarę w siebie i poprawia samoocenę. Jest też przyjemnością, relaksem, zabawą