Koło Artystyczno – Kulturalne

Adresatami kola są wychowankowie nastawieni na zaspokojenie potrzeb rozwijania wyobraźni twórczej, uczenia pokonywania stresu , nabierania pewności siebie oraz budzenie zainteresowania literaturą piękną i ubarwianiem życia ośrodkowego.