Pierwszy przyjazd

Przyjęcie do AMOW

Wychowankowie oraz wychowanki do Akademickiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego są przyjmowani wyłącznie na mocy postanowień sądowych.

Wskazania do placówki są wystawiane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

WWW: www.ore.edu.pl

W celu uzyskania informacji na temat skierowania wychowanka lub wychowanki do naszej placówki prosimy o kontakt z sekretariatem ośrodka : 797 454 879 lub e-mail : sekretariat@amow.edu.pl

Procedura kierowania dzieci i Młodzieży do AMOW.

Za kompletowanie i przesłanie dokumentów do Ośrodka odpowiada Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania/pobytu nieletniego / nieletniej. Procedurę kierowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26lipca 2004 r. ( Dz. U. Nr 178 poz.1833 ) w sprawie szczegółowych zasad, kierowania , przyjmowania, przenoszenia , zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii stanowiących akt wykonawczy do art.. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz.U.z 202 r. Nr 11, poz.109 i Nr 58 poz. 542 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z późniejszymi zmianami.

Procedura przyjmowania dzieci i młodzieży do Akademickiego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu.

Nieletni wobec których Sąd Rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym kierowani są przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. ORE nie zajmuje się bezpośrednio kierowaniem nieletnich, wydaje jedynie wskazania do konkretnej placówki w Polsce. Wychowankowie mogą być dowiezieni do Ośrodka po przesłaniu kompletnych i aktualnych dokumentów. Prosimy przed dowiezieniem o ustalenie terminu doprowadzenia.

Dokumentacja przyjmowanych wychowanków powinna zawierać:

 • Orzeczenie (postanowienie) sądu rodzinnego o umieszczeniu w ośrodku
 • Kserokopie wywiadu środowiskowego sporządzonego przez kuratora sadowego
 • Kopie opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego
 • Skrócony odpis aktu urodzenia
 • Potwierdzenie stałego zameldowania
 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Ostatnie świadectwo szkolne
 • Karta zdrowia ucznia
 • Karty szczepień
 • 3 zdjęcia

Rzeczy , które wychowanek/ka AMOW powinien zabrać do Ośrodka:

 1. Ubrania
 • Stosowne do pory roku w czasie przyjazdu.
 • Koszula wizytowa ( biała lub czarna) + spodnie wizytowe
 • Sukienka lub spódnica + bluzka wizytowe
 • Koszulki na co dzień (T-shirt) szt. 6
 • Spodnie długie szt.2
 • Spodnie długie dresowe szt. 3
 • Spodnie krótkie szt. 4
 • Bluzy szt. 4
 • Kurtka przeciwdeszczowa
 • Kurtka zimowa
 • Skarpety szt.7
 • Slipy szt.7
 • Piżama
 • Klapki
 • Buty sportowe szt.2
 • Buty zimowe szt.1
 • Odzież zimowa ( czapka, rękawiczki, szalik, )
 • Strój sportowy
 • Plecak
 1. Artykuły Higieny Osobistej
 • Szczoteczka do zębów , pasta
 • Mydło/żel pod prysznic
 • Szampon do włosów
 • Ręcznik szt.2
 • Dezodorant tylko w sztyfcie lub w kulce
 • Golarki jednorazowe i pianka do golenia
 1. W Depozycie u Wychowawcy ( opcjonalnie )
 • Telefon + ładowarka
 • Odtwarzacz mp3/mp4
 • Portfel
 • Dokumenty
 • Pieniądze
 • Radio